شرکت دکوپنل

شرکت دکوپنل در آغاز با سابقه ای بیش از 12 سال در راستای واردات و تامین مواد اولیه صنعت چوب به عنوان یک مجموعه بازرگانی فعالیتی درخشان را ایفا نمود.توجه به نیاز در این صنعت و همچنین پیروی از سیاست های کشور مبنی بر اقتصاد مقاومتی ما را بر آن داشت تا با رویکرد تولید و حمایت از صنایع داخلی در یک تصمیم راسخ به لطف خدا و همت دوستان بتوانیم با احداث کارخانه ای در محدوده شهریار با هدف و نگرشی مثبت به جلوگیری از هدر رفت ارزی مسیری جدید از تولید را آغاز نماییم